Klasseturer

Fordi vi tror store inntrykk gir varige avtrykk


KlasseturAktive Fredsreiser

Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at det er deres egne holdninger og handlinger som er agjørende. Dette arbeidet gjør vi gjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredskapende prosesser
- Rettferdig fordeling

Statlig tilskudd

Stortinget har øremerket 15 millioner kroner årlig til holdningsskapende skoleturer som bl.a. Aktive Fredsreiser arrangerer. Dette er en del av handlingsplanen mot antisemittisme. På denne måten kan vi bidra til at flere skal få mulighet til å reise på klasseturer. Det kan lære elevene mye om temaer som antisemittisme, menneskerettigheter og menneskeverd.

Skolebesøk

Helga Arntzen på skolebesøkHvis dere ønsker besøk fra oss for å få mer informasjon om ideologien bak turene, er det bare å ta kontakt.

Dette er et gratis tilbud fra Aktive Fredsreiser.


Nyheter

Reddende bevilgning 

Aktive Fredsreiser reddende bevilgning

Nyheten om at Aktive Fredsreiser får to millioner i ekstrabevilgning ble kjent da revidert nasjonalbudsjett ble offentliggjort. 

Reddende bevilgning  

12.05.2022

 

Aktive Fredsreiser er kommet til Przemysl

Foto: TrollAktiv

Store inntrykk venter reisegjengen ved grensebyen Przemysl. 

Aktive Fredsreiser er kommet til Przensl

16.03.2022

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE