Helga Arntzen CV

Grunnlegger av Aktive Fredsreiser
Grunnlegger av Hvite busser til Auschwitz

Grunnlegger av Landeskogen Peace Center

Født 1.11.42 i Heidelberg
Bosatt i Heidelberg fra 1942-1948 og 1953-1965 (inklusive en del flytting Weinheim, Frankfurt, Schriesheim)
Bosatt i østsonen i Berlin 1948-1953
Gift 1962
Flyttet til Norge i 1965
Bosatt i Moss, Dikemark, Florø, Hasvik, Nittedal, Laudal, Risør
Skilt 1977
Mor til tre barn
Bestemor til åtte
Oldemor til to.

Utdanning

* 1948-1956 Grunnskole i Berlin, Schriesheim, Weinheim, Heidelberg - 8 år
* 1957-1960 Yrkesskole i forbindelse med læretid og avsluttende handelsbrev - 3 år (innløst i norsk handelsbrev i 1980)
* 1961 Hurtigkurs som hjelpepleier
* 1989 Privatisteksamen på Drotningborg handelskole
* 2006 Fullført studie om Holocaust og menneskeverd i historisk og aktuelt perspektiv ved Høyskolen i Vestfold (30 studiepoeng)

Yrkeserfaring

* 1957-1960 Lærling i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg som "Industriekaufmann" med handelsbrev (innløst i norsk handelsbrev i 1980)
*1960-1961 Kontorassistent i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg
* 1961-1962 Kontorassistent i farens bedrift
* 1961 Hjelpepleier i Heidelberg og i Moss i Norge
* 1962-1965 Kontorassistent i Schnellpressenfabrik AG Heidelberg
* 1970-1976 Kontorsøster i distriktslegepraksis og privat praksis
* 1977 Industriarbeider på akkord ved Elektrisk Bureau i Risør
* 1977-1978 Kontorassistent på skolekontoret i Risør (vikariat)
* 1980-1984 Kontorassistent i Risør Yrkesskole i 1/3 stilling
* 1981-1985 Kontorassistent på kulturkontoret i Risør i ½ stilling
*1980-1985 Deltid som rengjøringsassistent på Elektrisk Bureau og Risør Yrkesskole
* 9 år Oversettelse av handelskorrespondanse norsk/tysk
* 1982-1994 Selvstendig næringsdrivende i Risør
* 1985-1987 Vertinne på havrestauranten Stangholmen i sommermånedene
* 1992- 1998 Startet Hvite busser til Auschwitz. Ansatt som daglig leder fra 1994
* 1998- Startet Aktive Fredsreiser
* 2010- Startet Landeskogen Peace Center

Tillitsverv og styredeltakelse

* Ungdommens Røde Kors avdeling Risør, utenlandskontakt
* Startet Fremtiden i våre henders lokallag, leder av lokallaget i Risør
* Startet Amnesty International avdeling Risør, leder
* Startet Redd Barna avdeling Risør, leder
* Foreningen Norden avdeling Risør, utenlandskontakt
* Aust-Agder Husmorforbund, utenlandskontakt
* Risør Husmorlag, utenlandskontakt
* Startet Ressursgruppa mot rusmisbruk i Risør, leder
* Startet Sutukobas Venner 1982, styreleder/styremedlem siden da
* Styreleder i Hvite busser til Auschwitz fra 1992, daglig leder fra 1994-1998
* Styreleder i Aktive Fredsreiser 1998–2008
* Styreleder i Landeskogen Peace Center 2012 ->
* Styremedlem i "Förderverein Gedenkstätte Berliner Mauer".

Priser

Risør Rotary Klubb 7. juni 1993:
For uegennyttig innsats for Sutukoba, Amnesty International og Hvite busser til Auschwitz

Lions Club Risør Melvin Jones Fellow pris 1993:
For uegennyttig innsats for Sutukoba, Amnesty International og Hvite busser til Auschwitz

Fritt Ords Honnørpris 16. september 1994
Hedersbevisningen fra Foreningen for politiske fanger 1940-45 i 1997

Zonta-prisen i 1997
Æresbevisning fra Vest-Agder Krigsinvalideforening 2002

Kongens Fortjenestemedalje i gull i 2006

Topp 10
Helga fikk prisen Topp 10 i 2007. Målsettingen med Top10 er å sette fokus på den kompetanse og det engasjement som finnes hos internasjonale kvinner og menn, og å få fram gode rollemodeller.

Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) 2011

Risør kommunes ærespris 2012

Reitangruppens verdipris Årets Ladejarl 11.09.2012

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE