Våre reiseledere 

Nandrup Abrahamsen

Nandrup har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2007. Han har 37 års erfaring fra Politiet i ulike avdelinger og nivåer i Kristiansand.

Bjørn Preben
Anfinsen-aRisæ

Bjørn Preben har vært har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2011.

 Ingunn Auestad

Ingunn har dei siste årene jobbet i barnehage, og studerer Barnehagelærer. Hun liker å lære og lære bort nye ting, og synes kultur og historie er spennende temaer. Hun har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2015.

Bjørn Austeng

Bjørn har arbeidet med mange ting inntil han begynte å dyrke jord i 1960. Landbruksskole 59/60. I 1966 begynte han på fireårig lærerskole. Senere har han tatt grunnfag i historie og kristendom. Fra 1970 til 1997 arbeidet han i skoleverket, de to siste årene som rektor. Fram til 2004 har han bodd på Koppang, men har nå flyttet til Ilseng.

Tove Anita Eikemo Baustad

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013. Hun er utdannet geriatrisk sykepleier, og jobber nattevakt på et sykehjem. Hun har i mange år vært aktiv i barne- og ungdomsarbeid i misjonsregi.

Lea Hiis Bergh

Lea har en bachelorgrad i utviklingsstudier med spesialisering i sosial antropologi. Og så har hun studert midtøstenkunnskap, medievitenskap og internasjonal prosjektstyring. Og så har hun en bachelor i historie. Jobbet som undervisningspratikant for Raftostiftelsen. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Anne-Berith Birkeland

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2014.

Beate Nybø Bjelland

Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2013.

Rolf Birketved

Rolf Birketved Rolf er oppvokst i et hjem hvor far aktivt deltok i fredsarbeid (Norges Fredslag), og han vokste delvis opp i Etiopia og Afghanistan med far som jobbet i Unesco (FN). Han har selv jobbet som reiseleder for ulike aktører, og vært med på utflukter til historiske steder. Han driver et eget firme i dag innen bioenergi og eiendom. har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Jan Arve Blom

Jan Arve er født og oppvokst i Trondheim, men har bodd i Oslo de siste 5 årene. Har jobbet nesten 9 år i forsvaret, før han begynte i kriminalomsorgen som fengselsbetjent. Historieinteressert og glad i å prate, hvilket var hovedårsaken til at han ville prøve seg som reiseleder. I tillegg synes han det er morsomt å få jobbe med barn/ungdom. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2009.

Svein Bolstad

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Johannes Brattli

Han vokste opp i Notodden hvor faren hans - Arne Brattli - var leder av kriminalavdelingen ved Notodden politistasjon. Johannes er både reiseleder og 2. generasjon tidsvitne. Johannes har hele tiden bodd i familiens generasjonsbolig, og han har sett på nært hold hva krigens ettervirkninger kan føre til av lidelse og problemer. I likhet med sin far er også Johannes sterkt opptatt av å peke på fredsskapende prosesser på ulike plan - fra hverdagen i skolegården til internasjonal politikk. Han har vært reiseleder i Aktive Fredsreiser i mange år.

Geir Brendemoen

Geir har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2007.

Severin Breivik

Sverin Breivik Severin er født og oppvokst ved Haugesund, men bor i dag i Kolbotn. Han har Master/Siv.agr fra universitetet for miljø og biovitenskap, og pedagogisk etterutdannelse. Han har jobbet mange år som rektor. Han har også drevet med litt reiseopplegg for tysktalende til Norge og for norske reisegrupper til i hovedsak Tyskland, men også fagturer til andre land. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2011.

Knut Brynhildsvoll

Født, oppvokst og bosatt i Sandefjord. Jobber til daglig i ambulansetjenesten i Sandefjord. Har mange års erfaring fra Røde Kors, både ungdommens Røde kors og i hjelpekorpset. Trives veldig godt med å jobbe for barn og ungdom, og er meget opptatt av temaene rundt disse turene. Startet som reiseleder høsten 2005, etter først å ha vært med egne barn på tur to ganger.

Siw Haugland Børresen

Studerer lærerutdanning. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2012.

Heidi Pawlik Carlson

Hun bor på Oppdal, og har vært på skoletur med Aktive Fredsreiser med sine barn. Hun er utdannet innen reiseliv, og trives med å jobbe med mennesker. Hun startet å jobbe for Aktive Fredsreiser i 2010.

Tor Dehli

Tor bor i Søgne. Han har erfaring fra flere bransjer, blant annet turbussbransjen. Han har hatt undervisningsoppdrag for Stiftelsen Arkivet, der han også har vært omviser i flere år. Sitt første møte med Øst-Europa fikk han gjennom humanitære hjelpesendinger på 90-tallet, noe som førte til engasjement i flere organisasjoner gjennom mange år. Han har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2012.

Erik Ennis Dokken

Erik bor for øyeblikket i Tyskland, men har jobbet for Forsvaret i mange år. Han har vært helikopterflyger og studieleder for elver ved forsvarets stabsskole. Har også vært i internasjonal tjeneste i Bosnia og i Eritrea/Etiopia. Han har stor interesse for krigshistorie. Behersker godt både tysk og engelsk. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2015.

Bjørn Egeli

Bjørn har mange års erfaring fra politiet, både innen politioperative funksjoner og administrative stilling. Også jobbet som hovedvernombud for politi og lensmannsetaten. Han har også lang og bred arfaring fra lokalpolitikken. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Arild Eikin

Arild har jobbet som selger for Tine i mange år, men er nå pensjonist. Han trives med mennesker, og historie med spesialt 2. verdenskrig har han stor interesse av. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2014.

Bjørn Enger

Bjørn bor i Fredrikstad. Han har vært lærer/rådgiver i 36 år ved Gressvik ungdomsskole. Mine fag er matematikk, fysikk, sosiologi og historie. Sommeren 2006 gikk han av med pensjon (AFP). Han bruker mye av sin tid på lokalhistorie (mangeårig formann i Onsøy Historielag). Han var på flere turer med Hvite busser og Aktive Fredsreiser da han jobbet som lærer. Han har sterk tro på at en tur med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland, er en utmerket ”vaksine” mot nynazisme. Ønsker derfor å bruke noe av tiden som pensjonist til å være reiseleder på disse turene for ungdom. Bjørn har vært reiseleder siden 2006.

Elling Ellingsen

Elling er født i Tromsø og vokste opp i Bø i Vesterålen. Elling jobber som fengselsbetjent ved Halden fengsel. Han har tidligere jobbet ved Fredrikstad, Hof, Bastøy, Horten og Ila fengsel, og interesse for krigshistorien stammer fra tiden på Ila. Elling bor i Sarpsborg og begynte som reiseleder i Aktive Fredsreiser i 2007.

Hege Tøraasen Emilsen

Hege har studert til å bli førskolelærer. Hun har også gått på Teknisk fagskole. Hun er i dag pedagogisk leder i en barnehage. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2012.

Einar Fagerjord

Einar bor i Porsgrunn. Han er utdannet elektroingeniør. Han har vært ansatt i NEBB/ABB i mange år, vært salgsingeniør og produktansvarlig. Han har reist rundt og holdt foredrag både i Norge og i Polen. Han har også vært reiseleder på mange turer, både innenlands og utenlands. Han har også mange timer bak seg som bussjåfør for ulike selskaper. Einar startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2011.

Vidar Fjeldstad

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Magnus Fjørtoft

Magnus bor ved Asker. Han jobber som lærer. Magnus startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2009.

Tanja Hole Flaa

Tanja startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2018

Bjørn Finstad

Bjørn hjelper unge mennesker å få sertifikat, han er kjøreskolelærer. Han er vant med å håndtere og jobbe med unge mennesker. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2012.

Johannes Fuglevik

Johannes er fengselsbetjent, og spesielt interessert i krigshistorie. Han ble med Aktive Fredsreiser på tur for første gang i 2001, den gang som pappa. Johannes er glad i å være sammen med ungdom, og har blant annet jobbet på en fritidsklubb i Oslo. Nå bor han i Haugesund, og i 2005 ble han reiseleder for oss.

Pål Gunnar Førsund

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2012

Morten Granheim

Morten bor i Åsgårstrand, og jobber som lærer ved en skole i Vestfold. Morten startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2011.

Runar Granheim

Runar har en bachelorgrad innen musikkvitenskap, og har jobbet som musikklærer ulike steder. Han har også en bachelor i økonomi og administrasjon, og jobber i dag som rådgiver for Setesdal regionråd. Runar har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Ole Henrik Grønn

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2015.

Nina Haugland

Nina har jobbet som fritidsleder for ungdom i Bø kommune og som miljøterapeut på Skåtøy Kollektivet. De siste 17 årene har hun vært arbeidsleder for folk med yrkeshemminger, som skal utredes på restarbeidsevne. Har også vært fritidsleder for funksjonshemmede. Som utdanning, som kan være relevant for i denne jobben, har hun grunnfag historie og 2.årig kulturstudie i Bø. Her hadde de fag som kulturformidling m.m. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2009

Mari-Ann Helliksen

Mari-Ann har jobbet for Barnas rettssenter, og er mental coach og veileder. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Marit Hernæs

Marit har jobbet som lærer i mange år, og også vært engasjert i Norsk Folkehjelp. Hun har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

May Britt Hodne

May har studert historie samt helsefag ved NTNU. Hun har også en Bachelorgrad i statsvitenskap og hun har tatt et fag som heter Politisk masseideologi og folkemord i det 20. århundre, og i den sammenheng er nazismen og Holocost i sterk fokus. Hun har også skrevet fordypningsoppgave om bygden Telavåg i Hordaland.may Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2011.

Hans-Christian Holm

Han jobber som systemutvikler i eget firma, med web-baserte tjenester som spesialitet. Men har store interesser for historie og kultur. Har også kortere universitetskurs i polsk og tsjekkisk, og har et stort språkpolitisk engasjement. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Tor Hultmann

Tor har bakgrunn fra Forsvaret som ingeniør inne telekommunikasjon. Han arbeider som omviser ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Stiftelsen underviser blant annet ungdomsskoleelever (ca 6000 i året) om mellomkrigsårene og det som hendte på Arkivet i tiden 1942-45, da det var Gestapos hovedkvarter i Kristiansand. Arkivet og Robben Island i Cape Town har en utvekslingsavtale. Tor var den første som var på utveksling fra april 2006 til april 2007. Han deltok i arbeidet med hvordan de drev museet og hvordan de fortalte historien om kampen mot Apartheid og ikke minst tilgivelsesprosessen (Sannhetskommisjonen). Vært med Fredskorpset med et program som het Der Mennesker Møtes (Folk fra Norge og Afrika var rundt på skoler og fortalte om og diskuterte FNs Tusenårsmål).

Trond-Arvid Isaksen

Han er utdannet og jobber som lærer. Trond-Arvid startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2010.

Øyvind Jacob

Har jobbet som lærer, og er utdannet fysioterapaut. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2017

Randi Jacobsen

Randi kommer fra Grimstad, og jobber offshore. Fritiden bruker hun mye tid på å jobbe med barn og ungdom, slik som i det lokale idrettslaget. Vært på flere turer som mamma på disse reisene. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Bernt Jensen

Bernt Jensen jobber som guide i begge Agderfylkene på tysk, engelsk, deriblant Arkivet og krigshistorie. Autorisert guide i regi av Norges Guideforening. Interessert i historie og samfunnsfag. Ett av spesialfeltene er «Tysk okkupasjon av Norge». Bernt startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2015

Daniel Nilsen Jørgensen

Daniel har jobbet som turbussjåfør i mange år. Nå har han tatt utdannelse innen reiseliv. Har også vært aktiv medlem i Røde kors ungdom og vært leder der. Han startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2017.

Jørn-Kr. Jørgensen

Jørn-Kr. bor i Oslo og jobber til daglig som seniorrådgiver i Oslo politidistrikts kommunikasjonsenhet. Han har også skrevet en del bøker om konsentrasjonsleirer og mange artikler om temaet. Han startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2014.

Marit Langmyr

Marit har en Bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg til denne graden har hun studert emner innen utvikling, pedagogikk og samfunnsfag, blant annet emne "Politisk massevold og folkemord i det 20. århundre'" på UiO. Marit er spesielt opptatt av temaer som menneskerettigheter, demokrati og konfliktforebygging. Hun jobber i dag for Menneskerettighetsakademiet i Oslo. Startet som reiseleder for Aktive fredsreiser i 2009.

Egil Leesland

Egil bor i Vennesla. Han har jobbet ca. 35 år i politiet, det meste av tiden i Kristiansand. Har vært innom de fleste avdelinger i politiet. Deriblant har han jobbet en masse med ungdom, spesielt innen rusforebyggende tjeneste, samt konsekvenssiden, dersom man skulle velge å ikke følge spillereglene. De siste årene var Egil leder for trafikkavdelingen i Kristiansand. Driver nå et lite enmanns- foretak som driver litt med kjøp og salg. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser høsten 2006.

Bodil Ljones

Bodil jobber daglig som jordmor i Karmøy. Der møter hun ungdom. Har også jobbet på helsestasjon for ungdom. Hun deltok på en tur, som mor, med Aktive og dette var inspirerende og interessant. Hun er en person som engasjere seg, og synes den jobben Aktive Fredsreiser gjør er viktig. Hun har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2007.

Eirik Eystein Loftesnes

Eystein er født på Vegårshei og oppvokst der og i Chicago, USA. Jobbet 35 år i politi og lensmannsetaten i Oslo og Aust-Agder. Tjenstegjort på mange tjenestesteder og med bredt saksfelt. Siste stilling før pensjon var som lensmann i Gjerstad. Alltid opptatt av forebyggende arbeid blant barn og unge. Pensjonist siden 2004 med flere deltidsjobber og interesser. Første tur som foreldrerepresentant i 1999 og reiseleder siden 2006.

Elisabeth Lundgreen

Elisabet bor i Drammen. Jobber for Pedagoghuset i Drammen. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2008

Eli Mariero

Eli jobber frilans innenfor skole (vikar på barne/ungdomstrinn) reiseliv, turistguide med språkene engelsk og tysk og har jobbet ca 10 år som reiseleder i Europa. Hun har candmag vitnemål på bakgrunn av utdanning fra lærerhøyskole og ingeniørutdanning. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2010.

Martin Michalsen

Martin har en bachelor i revisjon. Han har vært egasjert i mye ulikt organisasjonsarbeid og jobbet mye med ungdom. Slik som innen for DNT og Røde kors. Han har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Anne-Gro Nilsen

Anne-Gro har vært på tur mange ganger som lærer for egen skole. Anne-Gro startet som reiseleder i 2018

Geir Nordbøe

Geir Nordbøe har sin bakgrunn fra skoleverket. Han arbeider i ungdomsskolen som språklærer og har vært rådgiver. Bosatt i Levanger. Elsker reiseliv og har vært frilans reiseleder. Snakker engelsk og tysk, og har bodd i Tyskland. Han er veldig interessert i historie. Geir er også 2. generasjons tidsvitne. Hans far satt i konsentrasjonsleir. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2008.

Bjørg Eva Olsen

Hun har jobbet som seniorrådgiver i Haldenprosjektet. Hun har også en utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt høyskole. Motivasjonen var å ta utdannelse for blant annet å lære mer om mellommenneskelige relasjoner. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Bjørn Egil Olsen

Bjørn Egil har jobbet som lærer. Reiseleder i Aktive Fredsreiser i mange år.

Inger Helen (Ninni) Ishoel Olsen

Ninni er bosatt i Oppdal i sør Trøndelag. Hun er utdannet som hjelpepleier, vernepleier og massasjeterapaut. Hun har jobbet med psykisk utviklingshemmede i nesten 30 år, samt drevet gårdsbruk og litt foretningsvirksomhet. Hun har vært engasjert i speiderarbeid, og drevet med barne og ungdomsarbeid hele livet på frivillig basis. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2010

Jan Owesen

Jan har jobbet i hele sitt yrkedsaktive liv innen reiseliv. Jobbet som turbussjåfør og reisekonsulent. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2017.

Dan Pedersen

Dan har vært lærer ved Tjøme ungd.skole, men er i dag pensjonist. Han har vært med sin egen skole på veldig mange turer, så god erfaring med våre turer. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2013.

Marianne Pedersen

Marianne jobber som fagoversetter, og tar også oppdrag som lokalguide for grupper. Hun jobber også som reiseleder på bussturer i inn og utland. Har bakgrunn som reiseleder, turguide og aktivitetsleder for Ving. Av utdannelse har hun master i nordisk språk og litteratur og bachelor i fagoversetter og interkulturell kommunikasjon. Hun har også mellomfag i historie og er autorisert guide som Norgesguide. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2015

Roald Pedersen

Roald Pedersen har sin bakgrunn fra skoleverket. Han har arbeidd i ungdomsskolen som lærer, sosiallærer, undervisningsinspektør og rektor inntil han ble AFP-pensjonist i 2008. I tillegg har han drevet i mange år som leder i frivillig ungdomsarbeid. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra samme år. Han ser det som svært viktig at dagens unge får saklig informasjon om hva som skjedde under 2. verdenskrig. Like viktig er det å arbeide for forståelse over landegrensene, toleranse og respekt for hverandre og å ha tro på at konflikter kan løses med fredelige midler. Det gjelder så vel i våre egne liv som i et globalt perspektiv. Roalds far var med i motstandsbevegelsen under krigen, ble arrestert og satt fengslet på Arkivet i Kristiansand og på Grini.

Halvor Rismyhr

Halvor Rismyhr er oppvokst i Oslo, men har bodd i Lillesand i 30 år nå. Han har arbeidet i over 35 år med forskjellige salgs- og lederjobber i næringslivet. Jobber nå i forskjellige deltidsjobber som: vikarlærer på Møglestu videregående skole i Lillesand, Frivilligkoordinator i Lillesand kommune (50%), daglig leder for Lillesand Idrettslag, og har en del vakter på et bofellesskap for unge enslige flyktninger mellom 16-18 år. I tillegg driver eget konsulentfirma. Var med som far på en tur før han begynte som reiseleder for Aktive Fredsreiser. Interessert i historie fra 2. verdenskrig. Halvor var første gang i Berlin i 1968, og har jobbet sammen med forskjellige tyske bedrifter i ca. 15 år. Sitter også i Bystyret i Lillesand. Han snakker engelsk og tysk. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Magne Rustad

Magne har jobbet mange år innenfor politiet. Han har vært politiinspektør ved avdelingen for krisehåndtering og politiberedskap. Jobbet som prosjektleder og utforning av beredskapsplaner. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Marit Ruud

Marit har jobbet som reiseleder i Japan, Kina, Korea og vært aktivitetsleder på DFDS. Hun har også jobbet som prosjektleder for rehabiliteringskursen i Den Norske Kreftforeningen. Hun synes det er spennende å jobbe med mennesker, og er sosialt anlagt. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2010

Liv Siri Rygland

Liv har jobbet som reiseleder med nordmenn ut av landet og med turister som kommer inn. I de 14 siste årene har hun i snitt hatt 40 oppdrag per sesong som autorisert Oslo-guide, så er en erfaren reiseleder /guide.I tillegg er hun spesialpedagog, og er vant til å takle ungdom, som hun trives godt sammen med. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2013.

Bjarne Røynestad

Bjarne har studert til å bli førskolelærer og tatt påbygging til allmennlærer. Han har jobbet som styrer i barnehage og lærer i barne/ungdomsskole. Han har også jobbet som konsulent innen atføring. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2013

Gunn Elin Sand

Gunn Elin bor i Bærum. Hun har utdannelse og jobbet innen reiseliv og fengselsfag, Fengselsskolen. Jobber nå som fengselsbetjent ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt (kalt Grini under 2. verdenskrig). Hennes interesse for den annen verdenskrig, og dens konsentrasjonsleire ble vekket da hun var 15 år og leste ”Det angår også deg” av Herman Sachnowitz. Hun tror på at fred kan skapes gjennom kunnskap og dialog. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2009

Nina Sandli

Nina har mange års erfaring med store internasjonale bistandsorganisasjoner; ledelse, beredskapsplanlegging og krisehåndtering under store nødhjelpsorganisasjoner i Afrika. Hun har også erfaring som mental trener, kursleder og foredragsholder. Foredragsholder om FN, bistand og menneskerettigheter. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Åshild Skinlo Syversen

Åshild bor i Oslo. Hun har Bachelor i musikk og ledelse. Hun har jobbet som leder for ungdomsklubb og vært leder av ungdomsgruppe og barnekor. Hun har også vært leder for en fritidsklubb for ungdommer med psykisk utviklingshemminger av forskjellig grad. Hun er glad i musikk, reising, bøker, historie og fredsarbeid. Hun har vært deltaker, og er nå i arbeidsgruppa for et prosjekt som heter Bridgebuilders. Det er et prosjekt som har som mål å skape fred og forsoning i Midt-Østen, ved å samle 10 norske, 10 palestinske og 10 israelske ungdommer i til sammen 2 uker. Hun jobber i dag som lærer ved en ungdomsskole i Oslo. Hun har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2009.

Gerd Solveig Schjølberg

Har bakgrunn fra Saga Solreiser og Tiki-Reiser, bla. som reiseleder i Spania. Hun var medeier i Norrøna Bussreiser AS inntil dette gikk inn i HNB-Buss, Larvik. Gerd Solveig har mange års erfaring som reiseleder, og hun har vært tilknyttet Aktive Fredsreiser siden starten.

Oddvar Schjølberg

Oddvar har bakgrunn fra blant annet produksjon av radioprogrammer, og var 13 år redaktør av Radio Sentrum i Larvik. Jobbet også som journalist tilknyttet avisen Nybrott i Larvik, og som frilanse for ukepressen. Har tidligere drevet Norrøna Bussreiser AS, inntil dette gikk inn i HNB-Buss, Larvik. Han startet å jobbe for Aktive Fredsreiser i 2000, og jobbet på kontoret her i flere år, men sluttet i 2006. Han er nå reiseleder for Aktive Fredsreiser.

Inger Roland Skåre

Inger Skårer er lærer ved Valstrand ungdomsskole i Birkeland. Jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i flere år. Reiste først som lærer for klassen, og så ble hun reiseleder. Veldig dyktig og utrolig hyggelig dame.

Ragnhild Sigurdsøn

Ragnhild er historiker med Tyskland og Berlin som spesialområde. Hun er kommunikasjonssjef i Grimstad. Ragnhild har jobbet med informasjon og formidling ved Norsk Folkemuseum, Byantikvaren i Oslo og har ellers erfaring fra undervisning i videregående skole og fra kultur- og reiselivsbransjen. Ragnhild startet som reiseleder hos Aktive Fredsreiser i 2008.

Aasmund Skjetne

Aasmund tar master i Statsvitenskap, og har i tillegg en sterk interesse for historie. Han har fordypning på bachelornivå i historie. Jobbet som frivillig i ulike organisasjoner slik som Norsk Folkehjelp. Har selv vært på en tur slik tur med Aktive Fredsreiser, som ungdom. Denne turen satte spor. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2014.

Vibeke Skottner

Vibeke har gått barnevernlinja, og har jobbet i barneverntjenesten i mange år. Hun har også videreutdanning i systemisk familieterapi. Hun jobbet en stund som familieterapeut, men er nå avdelingsleder ved et akuttsenter som jobber med beredskapshjem. I dag jobber hun som Miljøterapaut hos Blå kors. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2010.

Sjur Solberg

Sjur har jobbet som turbussjåfør i mange år, og kjørt mye for Aktive Fredsreiser. Han kjenner godt vårt konsept og har blitt lært opp av våre reiseledere. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2016.

Sissel Solend

Sissel har jobbet mange år som reiseleder for ulike operatører. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2018.

Anita Steingrimsen

Anita er meget interessert opptatt av menneskerettigheter, demokrati og prosesser rundt migrasjon. Hun har tidligere drevet asylmottak, også under den store flyktningekrisen i 2015, og har vært intern hos Gamcotrap i Gambia for å studere kjønnslemlestelsesproblematikk. I dag jobber hun som seksjonsleder ved Drammen Sykehus og har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017. Anita synes historiske temaer er spennende og har selv erfart noen av ettervirkningene etter 2. verdenskrig som barnebarn av krigsseiler Olav Steingrimsen.

Svein Arild Stiansen

Svein begynte i Aktive Fredsreiser 1. august 2015. Han har jobbet flere år i reisebyrå og som avdelingsleder. Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2015.

Torleif Susort

Torleif bor i Tysværvåg, og jobber til daglig ved Statoil på Kårstø. Han startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2002.

Torunn Hadland Susort

Torunn jobber som barne og ungdomsarbeider. Hun startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2015.

Kurt Sweeney

Han har en bachelorgrad i litteraturkunnskap og historie, har jobbet som kulturjournalist, litteraturkritiker og forlagskonsulent og jobber nå som romanforfatter, og har også en del erfaring innen helse - og omsorgsektoren. Kurt har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Gerd Sæle

Gerd bor i Bergen. Hun har studert ved BI, og jobber nå i et firma som levere elektrisk ustyr til offshore bedrifter. Hun startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2008

Bjørg Sørensen

Jobbet 26 år i avisen Sørlandet. Senere jobbet hun som daglig leder på midlertidig asylmottaket i Kristiansand. Har også bakgrunn som reiseleder fra Norsk Tur. Vært med i Aktive Fredsreiser som reiseleder siden starten. Bjørg fungerer som reiseleder både på våre tematurer for skoleungdom, og på våre spesialturer til bl.a Budapest og Wien.

Frank Thorsen

Reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2016.

Per Christian Terkelsen

Per Christian har vært ansatt i Aktive Fredsreiser siden september 2005. Han arbeider med turproduksjon. Per Christian har mellomfag i teatervitenskap, grunnfag i litteraturvitenskap og historie, og to års studier av offentlig administrasjon. Han er også reiseleder på våre turer.

Ivar Tokheim

Ivar jobber som fengselsbetjent. Han er interessert i historie og har vært på flere turer med Aktive Fredsreiser som pappa. Han har bodd to år i Vest-Berlin (1986 og 1987) og kjenner byen og historien rundt den kalde krigen godt. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2014.

Kristofer Torkildsen

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Jostein Trømborg

Jostein har jobbet som lærer i mange år, og også vært med som lærer på slike reiser. Han har i tillegg vært miljøarbeider på en folkehøyskole, kjørt ambulanse, leirstedbestyrer, vært støttekontakt og er meddommer i Borgating lagmannsrett. Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Ole Peder Tverdal

Ole Peder har bakgrunn fra politietaten, jobbet som politibetjent i allsidig tjeneste. Bruker ellers mye tid på sang, dans og teater. I regi av "Redd Barna" er han aktivitør for barn på Krisesenteret i Arendal av og til. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2013.

Anne-Marit Vestengen

Anne-Marit kommer fra Nordkisa. Hun jobber som lærer. Startet som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2009.

Per Steinar Vestengen

Reiseleder i Aktive Fredsreiser fra 2018.

Nils Kristian Voreland

Nils Kristian har jobbet flere år som politi i Agder politidistrikt. Startet som reiseleder i 2016.

Knut Erling Wedul

Han har jobbet mye med barn og unge i sosial-, oppvekst- og fritidssektoren i Oslo kommune. Jobbet mye med problematikken rundt det nynazistiske miljøet. Av utdannelse har han diverse studier fra det samfunnsvitenskaplige fakultetet, studier som omhandler barn og ungdoms levekår og oppvekstmiljø, samt etniske minoriteters forhold til utdannelse. Vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2016.

Roy Wigardt

Roy har arbeidet i bank i mange år. Han tok i en kortere periode også initiativ til å besøke skoler i Kristiansand og omegn, sammen med Politiet og et knippe ex-misbrukere, for å informere elever og foreldre om farer ved rus. Roy har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Line Wormli

Line har vært ansatt i Aktive Fredsreiser siden 2001. Hun har hatt opplæring i alle ledd i bedriften og kan bistå med kunnskap der det trengs. Line budsjetterer turene og legger opp spesialturer. Hun er også ansvarlig for opplæring av våre reiseledere. Line er ansvarlig for hjemmesiden til Aktive Fredsreiser. Hun har studert Informatikk ved Høyskolen i Østfold, Nettverks-administrator og webdesign ved IT-akademiet og tatt studiet Holocaust og menneskeverd i Historisk og aktuell perspektiv ved Høyskolen i Vestfold. Hun har ansvaret for nettsiden til Aktive Fredsreiser. Line reiser også som reiseleder og holder reiselederpermen oppdatert.

Signe Ytrøy

Signe Ytrøy har studert biblioteks - og informasjonsvitenskap i København og Praha, og har en master i Kultur og Formidling. Signe har tidligere jobbet som reiseleder og guide på kulturreiser i Berlin, Dresden, Praha, Budapest og på Island. Jobber i dag på Bømlo folkebibiotek. Hun begynte som reiseleder for Aktive Fredsreiser i 2016.

Tore Ødegaard

Tore har jobbet som kontorsjef og persjonalsjef, og selvstedig næringsdrivende i ulike bedrifter. Sosial og utadvent person. Tore har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2014.

Gunnar Øderud

Gunnar har jobbet mye innenfor FN - operative tjenester og ulike kurs. Han har også jobbet hos Folk og Forsvar, og hold foredrag om ulike temar for både ungdommer og voksne. Gunnar har jobbet som reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2017.

Berit Aakre

Født og oppvokst i Birkenes i Aust Agder. Glad i å reise. Har yrkeserfaring fra flere bransjer, blant annet eiendomsmegler, handel og vaktsentral for politi, brann og lege. Liker å jobbe med barn og ungdom. Har vært reiseleder hos Aktive Fredsreiser siden 2003.

Janne Aarstadberg

Janne Aarstadberg Janne jobber i dag som vikar med døve autister. Hun har også jobbet med ungdom med rus og adferds problematikk. Er utdannet innen sosiologi, og har også årsstudium innen Internasjonal forståelse og samarbeid. Hun var et år i Libanon og besøkte palestinske flykningeleir og var i Tanzania og jobbet med undom som har droppet ut av skolen. Jobbet som reiseleder i flere år for ulike selskaper. Hun har vært reiseleder for Aktive Fredsreiser siden 2015.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE