Aktive Fredsreisers samarbeidspartnere

PRIO (Peace Research Institute Oslo)

Prio

PRIO er et uavhengig forskningsinstitutt med internasjonal orientering. Instituttet ble stiftet i 1959 som et av verdens første fredsforskningssentre. PRIO driver tverrfaglig forskning om betingelsene for fredelige forbindelser mellom nasjoner, grupper og individer, og har også et forskningssenter i Nikosia på Kypros.

Aktive Fredsreiser samarbeider med PRIO i forbindelse med Fangenes Testament.

 


Sutukobas Venner

Sutukobas Venner

Sutukobas Venner er en vennskapsforening mellom Risør i Norge og Sutukoba i Gambia. Foreningen startet i 1982 av Helga Arntzen, Risør. Etter hvert har Sutukobas Venner utvidet området fra Sutukoba til å gjelde hele distriktet i landsbyen Sutukoba ligger i.

Hovedprosjektene til Sutukobas Venner i dag er fadderbarn- og risprosjektet i samarbeid med Aktive Fredsreiser. Det engasjerer både barn og voksne.
Friends of Sutukoba


Menneskerettighetsakademiet

Menneskerettighets akademiet

Stiftelsens formål er å bidra til å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de internasjonale menneskerettighetene slik de er uttrykt gjennom FNs dokumenter, med Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og FNs Verdensprogram for menneskerettighets-undervisning (2005 -) som kjernedokumenter.
Menneskerettighetsakademiet gjennomførte i 2010 et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for norsk ungdom og flyktningungdom i Risør. Aktive Fredsreiser var initiativtaker og bidro med betydelig finansiering og tilrettelegging slik at kurset kunne gjennomføres.

 


Nettverk

Nettverk bestående av organisasjoner og institusjoner (pdf) som har et holdningsskapende arbeid rettet mot skoler knyttet til historisk dokumentasjon.

Aktive Fredsreiser er medlem av et nettverk av organisasjoner som møtes årlig. På forrige nettverksamling var disse representert: Aktive Fredsreiser, Stiftelsen Arkivet, Narviksenteret, VOX, Utdanningsdirektoratet, Nordsjøfartmuseet, Falstadsenteret, Gjenreisningsmuseet og HL- senteret.

Grete Haug i utdanningsdirektoratet tok initiativ til nettverket i 2004. Samlingene er viktige møtearenaer og gir grunnlag for utveksling av viktige erfaringer og kunnskap omkring verdibasert historieformidling.På samlingene er det blant annet ulike foredrag, debatter og presentasjon av utvalgt formidlingsmateriale.

 


Global Dignity

Logo Global Dignity NorgeGlobal Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA).

Ideen til Global Dignity oppsto i møter om internasjonale utfordringer under World Economic Forum i Davos i 2006. Initiativtakerne så et potensiale i å bruke begrepet verdighet som en kilde til positiv endring og utvikling.

Hovedaktiviteten er Global Dignity Day, et enkelt og engasjerende pedagogisk opplegg for skoleungdom rundt begrepet "verdiget".

Aktive Fredsreiser er fylkesansvarlig for Agder.

 


Den norske Helsingforskomiteen

Norske Helsingforskomiteen

Den norske helsingforskomiteen ble stiftet i 1977, som en av de første Helsingforskomiteene. Komiteene ble etablert for å fremme respekt for Helsingforserklæringen, som ble vedtatt i 1975 på Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa

Helsingforskomiteen som har laget Menneskerettighetskurset

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE