Aktive Fredsreiser styret

Uwe Arntzen

Uwe Arntzen

Arbeidende styreleder
Aktivt med i organisasjonslivet og har i flere år engasjert seg i bistandsarbeid. Har vært med i arbeidet med dokumentasjonsreisene siden starten i 1992.

Helga Arntzen

Helga Arntzen

Født i Heidelberg, Tyskland i 1942. Flyktet fra øst til vest etter at Tyskland ble delt.
Helga Arntzen er gründer, ideolog og den sentrale personen i Aktive Fredsreiser. Hun har arrangert dokumentasjonsreiser for ungdom siden 1992, da hun startet Hvite Busser til Auschwitz. I 1998 etablerte hun Aktive Fredsreiser. Hun er engasjert i bistandshjelp til blant annet Afrika og arbeider aktivt for menneskerettigheter.

Christen Magne Landbø

Christen Magne Landbø

 

Arbeider til daglig som regnskapsfører. Partner i Landbø, Lindal & Madsen AS
Vidar Fjeldstad

Vidar Fjeldstad

Lektor cand. philol.
Vidar har vært rektor ved Jeløy folkehøyskole og leder for Senter for samtalehjelp i Moss.
Han sitter i pris-komiteen for Fangenes Testamente og Blanche Majors forsoningspris. Han har vært rådgiver for Helga Arntzen siden 1992.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE