Tidsvitner 1940-45

AROLSEN ARCHIEVES

Arkivet inneholder rundt 30 millioner dokumenter fra 2. verdenskrig. For noen av fangene og dens pårørende er det mulig å finne dokumenter og bilder av gjenstander knyttet til deres fangeopphold.
Arolsen Archives. (åpnes i ny fane)

 

Otto Andersen

Otto Andersen Otto Jan Andersen var vaskekte bergenser, og ble født 10 mai. 1926. Han vokste opp ikke langt fra bryggene i Bergen. Det var et harmonisk hjem, og han hadde to søsken, Alfhild og Egil.

Roar Antonsen

Roar Antonsen

Roar Antonsen var en aktiv motstandsmann under krigen. Han var ansatt på regnskapskontoret i Oslo kommune, og kjente en del mennesker som var sentrale i den illegale pressen. En av dem spurte om han kunne tenke seg å distribuere avisa Norsk Tidend, en avis som ikke var sensurert av nazistene.

Olav Askvik

Den 30. november 1943, satt den unge studenten Olav Askvik fordypet i studiene sine ved Universitetets lesesal i Oslo. Han var travelt opptatt med sine juridiske studier, og merket ikke noe av det som foregikk rett utenfor bygningen. Der var tyske soldater i full sving med å posisjonere seg for den kommende rassiaen.....

Torstein Axelsen

Torstein Axelsen

Torstein Axelsen trådte sine barnesko i Risør. Han var 16 år gammel, og hadde blitt med i det som gikk under betegnelsen "Frivillig militæropplæring" (FMO). Dette var nesten som dagens "Heimvern". Så kom 9. april 1940,.....

Jørgen Berner

Jørgen Berner studerte medisin ved Universitetet i Oslo høsten 1943. Rikskommissær Terboven gikk til angrep på universitetet i Oslo den 30. november 1943. I denne aksjonen arresterte de 1200 studenter, kollektivt anklaget for motstandsaktivitet.

Arne Bjørklund

Arne Bjørklund

Arne Bjørklund arbeidet under krigen i Kristiansand kretsfengsel som kokk. Her ga han praktisk hjelp til de innsatte, og var budbringer mellom de politiske fangene i fengselet. 8. juni 1944 ble han selv arrestert og plassert i en celle i det samme fengselet. Etter en stund ble han overfør til Grini hvor han........

Arne Brattli

Arne Brattli

Da Arne Gerhard Brattli ble arrestert 24. mars 1943 var han bare 21 år gammel, og han ante ikke at dette var startskuddet for det som skulle bli til over 2 års fornedrelse i noen av naziregimets verste skrekkabinetter. Som fange ble han sendt ut på en reise som brakte ham til syv av Hitlers leire og fengsler...

Arnstein Brekke

Arnstein Brekke

Arnstein Brekke var med under krigen i en motstandsgruppe som kurer. I 1942 ble han innkalt til tvungen arbeidstjeneste (AT), men han unnlot å møte opp, og ble pr. brev truet med arrestasjon. Han forsøkte da å komme over grensen til Sverige, men ble arrestert av norsk nazi-grensepoliti......

Arnstein Brekke
Nekrolog Arnstein Brekke

Magnhild Bråthen

Magnhild Bråthen

Magnhild ble arrestert som 18-åring og fraktet til fengselet i Moss. Grunnen var at tyskerne hadde funnet ut at noen menn hadde besøkt Magnhilds hjem, og disse mennene var ettersøkt av Gestapo. Hun ble samme år overført til Grini. 6. oktober 1943 ble hun sendt med fangeskipet Monte Rosa til Ravensbrück som fange nummer 24141....

Helge Bydal

Helge Bydal

Helge Bydal, fange 79893 forteller: - Vi dannet ganske snart motstandsgrupper på skolen, men vi ante lite om hva slags system vi ga oss i kast med. Okkupantene hadde store ressurser til sin disposisjon, og dermed var det en del av de norske gruppene som ble avslørt. Blant annet flere av dem som var i skolemiljøet.

Erik Tomas Dahli-Larssøn

Erik Tomas Dahli-Larssøn

Erik Tomas Dahli-Larssøn er født i Arendal, og vokste opp på Tromøya. "Jeg var heldig og kom inn på Universitetet i Oslo. Det var der tyskerne arresterte meg, da jeg var da 23 år gammel". I løpet av samtalen vi hadde med Tomas, trekker han fram noen av de minnene han har fra sin tid som student og fange i Tyskland.

Reinhard Enggrav

Reinhard Enggrav

Reinhard Enggrav var 17 år og skoleelev da han ble arrestert 4. januar 1945 og sendt i arrest på Bredtveit. Han ble løslatt igjen 31. januar samme år.

Edvard Eriksen

Edvard Eriksen

Edvard Eriksen ble arrestert 15.02.43 og overført til Grini etter opphold i fengsler i Haugesund og Stavanger. Deretter sendt til Sachsenhausen 30.09.43 og fikk fangenummerr 71937. Videre til Neuengamme og Frøslev Mars/April 1945.

Edvard Eriksen Nekrolog Edvard Eriksen

Odd Fjælberg

Odd Fjælberg

Odd Fjælberg var politikonstabel i Stavanger da han ble arrestert 16. august 1943. Grunnen var at han, med flere politimenn, nektet å samarbeide med naziregimet. Fjælberg ble satt i arrest i Stavanger fram til han 16. aug. 43 ble overført til Grini. 9. desember samme år ble han sendt til konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen.

Odd Fjælberg
Nekrolog Odd Fjeldberg

Arnt Friisk

Arnt Friisk

Arnt Friisk vokste opp på Berg, ikke langt fra Ullevål Stadion. Han studerte filologi ved Universitetet i Oslo, og ble arrestert tidlig om morgenen 1. desember 1943. Samme dag ble han sendt til konsentrasjonsleiren Berg ved Tønsberg. En uke senere til internering i Stavern, og videre til Tyskland 7. januar 1944.

Jon Fryjordet

Jon Fryjordet

Jon Fryjordet var student på Lillehammer da han ble arrestert 30. november 1943. Samme dag ble han overført til oppsamlingsleieren i Stavern. Sammen med en rekke andre studenter ble han sendt videre til Sennhem 9 desember 43. Herfra ble han overført til konsentrasjonsleiren Buchenwald, hvor han var internert fram til freden kom.

Jon Fryjordet Nekrolog Jon Fryjordet

Maria Gabrielsen

Maria Gabrielsen

Marie Gabrielsen hadde tysk mor og jødisk far. Under krigen fant moren seg en SS-mann og anga faren til naziregimet, og han endte sine dager i gasskammeret i Auschwitz 1942. Maria var bare 9 år gammel da hun i 1943 sammen med sine seks søsken ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt - forrådt av sin egen mor.

Bjørn Gitlestad

Bjørn Gitlestad

Bjørn Gitlestad var en av mange norske studentene som opplevde arrestasjon, internering og forsøk på germanisering under annen verdenskrig. Via Stavern, Stettin og Elsass ble han etter hvert internert som ”Slottsfange” i Ebreichsdorf. Her ble den unge Gitlestad beordret til å praktisere som tannlege ved byens tannklinikk.

Anders Chr Gogstad

Anders Chr Gokstad

Anders Chr. Gogstad vokste opp i Oslo, og bodde mange år i Kragerø. Anders Gogstad er en av de studentene som ble arrestert 30. november 1943.

Anders Chr Gogstad Nekrolog Anders Chr Gogstad

Zygmund Gross

Zygmund Gross

Zygmund Gross er et av våre danske tidsvitner. Han er av jødisk slekt og født i Polen. Da naziregimet inntok Polen ble han tatt i forvaring i gettoen Rzeszow før han ble sendt videre til Szebnie og Pustkow. Deretter sto den fryktede Auschwitz II Birkenau for tur og han fikk fangenummer A- 18080. Da leiren måtte rømmes ble han sendt videre til Gleiwitz-Blehhamer.

Inger Marie Guldbrandsen

Inger Marie Guldbrandsen

Inger Marie Guldbransen hadde vært aktiv med å hjelpe jøder over til Sverige allerede fra 1937, bare 14 år gammel. Dette engasjementet tok hun med seg videre i motstands-kampen fra 1940 til da hum ble arrestert. Hun satt på Grini og ble sendt derfra til Ravensbrück.

Inger Johanne Gulbrandsen Nekrolog Inger Johanne Gulbrandsen

Arnold Mauritz Hammer

Arnold Mauritz Hammer

Arnold Mauritz Hammer arbeidet som kontorist i Sarpsborg da han ble arrestert en maidag i 1942.
3. desember samme år ble han overført til Grini. Her ble han sittende fram til 24. juli 1944 hvor han ble overflyttet til Natzweiler og senere til Dauchau.

Øyvind Hansen

Øyvind Hansen

Øivind Hansen ble tidlig engasjert i fagforeningsarbeid, og var med i LO. Etter krigsutbruddet ble han med i organisasjonen Fri Fagbevegelse hvor han distribuerte illegale aviser. Den illegale avisen utkom fra 1941 og ble holdt i gang hele krigstiden.

Finn Hasselgård

Finn Hasselgård

Finn Hasselgård jobbet som kontorist i Fredrikstad da han ble arrestert 11. november 1942 for spredning av illegale aviser, og videreformidling av nyheter fra radiosendinger. Han ble overført til Grini og året etter ble han overført til Sachsenhausen.

Karl Magnus Haugan

Karl Magnus Haugan

Karl Magnus Haugan hadde sin daglige jobb innen ordenstjenesten, og var for det meste ute og patruljerte i gatene og dirigerte trafikken. Inntil fredag 13. august 1943. Denne dagen kom det en noe merkelig telefonmelding til Vækerø Politistasjon: Alle politifolkene skulle møte på Politiskolen på Majorstua mandag 16. august kl. 11.00.

Tor Holm

Tor Holm

Sønnen, Ingar Holm, fant dagboken til sin far etter mange år i en bokhylle. Dagboken gav innblikk i farens opplevelser fra fangenskapet i leirene Buchenwald, Sennheim og Neuengamme.

Martin Ivarsson

Martin Ivarsson

Martin Ivarsson kom hjem til Norge mandag 28. mai 1945. Da var han 24 år gammel, og hadde mange månder bak seg som krigsfange i Hitlers konsentrasjonsleire. Først på Grini i Norge, og deretter Sachenshausen og Neuengamme i Tyskland.

Arthur Jamne

Arthur Jamne

Arthur Jamne vokste opp i Bergen. Da krigen brøt ut kom ikke det helt uventet på ham, og han kom med i en gruppe som skulle ta i bruk våpen mot okkupantene. Gruppen ble avslørt, og for å bruke Arthurs egne ord. Det ble en brysom tid. Jeg overlevde og kom meg gjennom det - på et vis.

Johan Johansen

Johan Johansen

Johan Johansen ble arrestert 20. februar 1943 og satt i arrest i Kristiansand. 10. mars samme år ble han overført til Grini. Tre måneder senere ble han videresendt til Sachsenhausen.

Johan Johansen Nekrolog Johan Johansen

Gunnar Trygve Kaardahl

Gunnar Kaardahl

Gunnar Trygve Kaardahl var med i en militær organisasjon da han ble arrestert sendt til Grini. Etter over ett års opphold ble han sendt videre til Sachsenhausen. Senere ble han sendt videre til Natzweiler. I løpet av fangeperioden var han også plassert i leirene Dachau, Dautmergen, Ottobrunn og Neuengamme.

Storm Rosenvinge Kjelstrup

Storm Kjeldstrup

Storm Rosenvinge Kjelstrup er oppvokst på Nordstrand i Oslo. Oddvar Schjølberg fra Aktive Fredsreiser har besøkt Storm, og her forteller han noen glimt fra det som skjedde i krigsårene.

Alf Monrad Knudsen

Alf Monrad Knudsen

Alf Monrad Knudsen ble arrestert i 1942. Han var medlem i Milorg, og forsøkte å rømme til England via Sverige.
29. oktober ble han sendt til Grini. Året etter ble han sendt til Sachsenhausen og senere videre til Majdanek. Herfra måtte han gå til Auschwitz. Etter en tid ble han sendt videre til Mauthausen.

Alf Monrad Knudsen Nekrolog Alf M. Knudsen

Gunnar Knudsen

Gunnar Knudsen

Gunnar Knudsen var til sjøs da krigen brøt ut. Han opplevde krigens redsler og infernoer med torpederinger tett inn på livet da de gikk i konvoier. Han var med på invasjonen på Normandiekysten 6 juni. Stedet var Omaha Beach - bare en time etter at de første amerikanske soldatene hadde gått i land.

Birgit Krasnik

Birgit Krasnik

Birgit Krasnik var bare fem år da familien ble arrestert av Gestapo i begynnelsen av oktober 1943. Følgelig er mye av dramatikken rundt det som hendte i disse dagene visket bort. Birgit vil betegne de tingene hun husker som et ett barns glimtivse erindinger.

Richard Kuran

Richard Kuran

Richard Kuran har hatt ti ulike opphold i nazistenes fengsler og straffeleire, blant annet under harde forhold i Nord-Norge.

Richard Kuran Nekrolog Richard Kuran

Elling Kvamme

Elling Kvamme

Elling Kvamme var blant de ca 1.200 mannlige studentene som ble arrestert da Universitet i Oslo ble stengt 30. november 1943. Elling ble arrestert mens han hadde praksis på Rikshospitalets klinikk for nevrologi. Han ble sendt til Buchewald.

Elling Kvamme Nekrolog Elling Kvamme

Leif Kølner

Leif Kølner

Leif Kølner ble arrestert 3. februar 1943. Han hadde da vært engasjert med transport av flyktninger fra Oslo til Sverige. Han ble først sendt til Bredtveit, og videre til Grini. Han ble videresendt til Sachsenhausen.

Tollef Larsson

Tollef Larsson

Tollef Larsson var student da han ble arrestert 1. april 1942. Årsaken til arrestasjonen var at han var med i etterretningstjenesten som kurer. Han ble først sendt til Bredtveit og deretter overført til Møllergata 19. Herfra videre til Grini og ble sittende der fram til april 1944. Da ble han sendt videre til Natzweiler. Herfra var det videre til Dachau.

Tollef Larsson Nekrolog Tollef Larsson

Arvid Ljungquist

Arvid Ljungquist

Arvid Ljungquist ble arrestert julaften 1941. Han hadde i lengre tid drevet med illegalt arbeid med radio og aviser. I tillegg var han sjåfør på våpen- og bensintransporter, og deltok i etterretningen på Fornebu. Julekvelden 41 var han i Åkebergveien, og ble overført til Møllergata 19, og deretter overført til Grini. Februar 1943 ble han sendt til Sachsenhausen.

Erik Loe

Erik Loe

Erik Loe var 23 år da han 30. november 1943 kl. 11 møtte sin skjebne. Det var tilfeldigheter som gjorde at han befant seg i lesesalen på Universitetet akkurat denne dagen. Ikke hadde han gjort noe ulovlig, ikke hadde han tenkt det heller, og ikke hadde han vært med i noen illegal organisasjon. Han var kort og godt på feil sted til feil tidspukt.

Bernt Henrik Lund

Bernt Henrik Lund

Bernt Henrik Lund var student da han ble arrestert i Oslo 29. mai 1942. Han ble først plassert i Åkebergveien og satt der fram til han ble sendt til Grini. Etter nesten to års opphold på Grini ble han i mars 1944 sendt videre til Sachsenhausen.

Sigvald Maartmann-Moe

Sigvald Maartmann-Moe

Sigvald Maartmann-Moe var skoleelev da han ble arrestert 9.juni i 1942 og sendt til Grini. Han ble løslatt 10. november 1942.

Blanche Major

Blanche Major

Blanche Major var 19 år da hennes mor og far og 30 andre slektninger ble sendt i gasskammeret i Auschwitz II - Birkenau. Blanche og søsteren mistet hele sin familie i løpet av et kvarter. - Jeg var heldig, sier den sterke, lille jødinnen i dag.

Blanche Major Nekrolog Blancje Major

Torkel Masvie

Torkel Masvie

Torkel Masvie var som 23-åring tannlegestudent på Unviersitetet i Oslo. Han ble tvangssent til Buchenwald for å "omvendes" til gode nasjonalsosialsosialister og for ta over styringen av Norge når Tyskland hadde vunnet krigen i Europa.

Ingemund Midttveit

Ingemund Midttveit

Ingemund Midttveit var åtte år da naziregimet så på han som en fiende. Han vokste opp på Telavåg, noen mil nordvest for Bergen. Da krigen kastet mørke skyer innover Norge i 1940 var stedet et velutviklet lite samfunn med rundt 400 fastboende som levde i fred og fordragelighet. Lite ante de at de to år senere skulle skrives inn i historie-bøkene.

Arne Moi

Arne Moi

Arne Moi drev etterretning på Kjevik den første krigssommeren. I mars året etter var han ombord i en av de Kvarstad-båtene som forsøkte å bryte gjennom den tyske blokaden til England fra Gøteborg. Det endte med fangenskap. Moi var i Sonnenburg, og siden i Bergen-Belsen. Han var også en kort periode i Sachsenhausen.

Arne Moi

Rolf Nyboe Nettum

Rolf Nyboe Nettum

Rolf var en av de mange norske studentene som ble arrestert og sendt til Tyskland. 8. april traff Rolf en bekjent på Karl Johan. Hun sa: ”I morgen har vi krigen her.” Utover dagen spredte uvissheten seg, ikke minst da vi hørte om skipet "Rio de Janeiro" som var gått ned utenfor Lillesand med tyske soldater ombord. og her er hans egne betraktninger.

Rolf Nymoe Nettum Nekrolog Rolf Nymo Nettum

Kristen Monrad Nordby

Kristian Monrad Nordby

Det kom et brev til Aktive Fredsreiser, fra Emilie Beck. Hennes olderfar var i Sachsenhausen, og ble hentet hjem til Norge av De Hvite Bussene. Emilies oldefar var Kristen Monrad Olsen Nordby, og hans liv er historien om en av de mange norske sjøfolka som ufrivillig ble dratt inn i krigs-hendelsene da Norge ble okkupert av tyske soldater.

Helge Norseth

Helge Norseth

Helge Norseth ble arrestert 6. mai i 1942 og sendt til Bredveit fengsel. Herfra ble han overført til Åkebergveien og videre til Grini. Han ble overført til Sachsenhausen. Fra Sachsenhausen til Natzweiler og deretter til Dachau. Etter tre dager i Dachau blir han overført til Ottobrun. I Ottobrun ble han i kun fem dager før han ble overført til Dautmergen.

Helge Norseth Nekrolog Helge Norseth

Edit Notowich

Edit Notowich

Edith er født i Ungarn. Vi møter henne da hun for første gang er tilbake igjen i Birkenau sammen med en gruppe fra Aktive Fredsreiser.

Håkon Næss

Haakon Næss

Haakon Næss var student da han ble arrestert den 30. november 1943, og sendt til Stavern. Der satt han fram til 8. januar 1944 da han ble sendt videre til Buchenwald og deretter til Sennheim. Etter et opphold der ble han sendt tilbake til Buchenwald.

Karsten Sigmund Pettersen

Karsten Sigmund Pettersen

Karsten Sigmund Pettersen jobbet som støperiarbeider da krigen brøt ut. Han var med i motstandsbevegelsen inntil han ble arrestert. Han satt i Åkebergveien inntil han ble overflyttet til Møllergata 19. Deretter ble han sendt til Grini, og var der bare 3 dager før han ble videresendt til Sachsenhausen. Han ble senere overflyttet til Neuengamme.

Karsten Sigmund Pettersen Nekrolog Karsten S Pettersen

Leif Rudjord

Leif Rudjordet

Leif Rudjord var skoleelev da han ble arrestert i 1944 og overført til fengsel i Kristiansand. Han ble sendt videre til Møllergata 19 i Oslo og deretter tilbake til Kristiansand. Han satt fengslet der fram til han ble sendt til Grini. Senere satt han en måned på Akershus før han 9.12.1944 ble videresendt til fangenskap i Tyskland.

Leif Rudjord Nekrolog Leif Rudjord

Harald Rusten

Harald Rusten

Datteren, Berit Rusten, har prøvd å følge farens reiserute fra han ble arrestert til han kom hjem igjen.

Robert Savosnick

Robert Savosnick

"Vi er i et helvete omringet av djevler. Året er 1943, det er februar måned og det er en tung og dyster atmosfære". Slik beskriver Robert Savosnick sitt møte med Auschwitz. Foran øynene på den unge trondheimsgutten utspiller det seg et drama han aldri kan glemme

Brita Savosnick

Britha Savosnick

«Krigens ugjerninger skal ikke huskes på en måte som avler gammelt hat mellom mennesker. De skal huskes slik at de neste generasjoner mestrer sin samtid bedre enn min generasjon klarte det.» Britha jobbet med å formidle historien og verdiene til Robert Savosnick til ungdommer på våre reiser.

Britha Savosnick Nekrolog Britha Savosnick

Ingeborg Skagenes

Ingeborg Skagenes

Ingeborg Skagenes gjorde en modig innsats under okkupasjonsårene. Bare 17 år gammel tok hun på seg oppdraget med å hente flyktninger som kom med rutebåten. Mer enn en gang vinket og smilte hun uredd til tyskerne på kaia mens hun rodde forbi dem med båten full av flyktninger.

Ingeborg Skagenes

Per Gottlieb Skancke

Per Gottlieb Skancke

Per Gottlieb Skancke var skoleelev da han ble arrestert i 1943. Dagen etter ble han overført til Møllergata 19, hvor han ble sittende fram til han ble sendt til Grini.

Varg Skarheim

Varg Skarheim

Varg Skarheim som var politikonstabel i Grimstad, og som var med i hjemmestyrkene som lagfører fra januar 1941.
Varg ble arrestert på politistasjonen i Grimstad den 7. januar 1943.

Knut Erik Skinnemoen

Knut Erik Skinnemoen

Knut Erik Skinnemoen fra Drammen var en av de norske studentene som forberedte seg til farmasieksamen høsten 1943, og for ham var 30. november dagen da alt det vanlige tok en brå slutt, og en helt ny tilværelse tok til.

Torbjørn Skulan

Torbjørn Skuland

Torbjørn Skuland var medlem av militærorganisasjonen til Major Laudal på Sørlandet. Han ble arrestert og sendt til Sachsenhausen.

Tore Hroar Smith

Tore Hroar Smith

Tore Hroar Smith var en av de mange norske ungdommene som reiste seg i protest når krigen startet i Norge. Han ville være med å bekjempe det nazistiske ideologi okkupantene brakte med seg. Derfor tenkte han på å melde seg inn i de norske militærstyrkene selv om han ikke hadde gjort militærtjeneste.

Ragnvald Stavik

Ragnvald Stavik

Ragnvald Stavik vokste opp på Nøtterøy. Faren var maskinsjef, og mange trodde at sønnen ville følge i farens fotspor og bli en ”havets mann”.

Petter Chr. Steenstrup

Petter Chr Steenstrup

Petter Chr. Steenstrup fristet en noe spesiell skjebne etter at han ble arrestert av tysk politi i forbindelse med den store aksjonen mot Universitetet 30.11.1943. Etter opphold i Stavern gikk reisen til konsentrasjonsleiren Buchenwald like ved Weimar. Derfra videre til Sennheim, før han endte som ”slottsfange” på et slott i Ebreichsdorf.

Sigurd Syversen

Sigurd Syversen

Sigurd Syversen fant sin plass i motstandsfolket da krigen brøt ut, og distribuerte illegale aviser. Han ble arrestert og sendt til Møllergata 19 og deretter til Grini. Han ble overført til Sachsenhausen. Han var også i leirene Staaken/Demen og Falkensee/Demag og tilbake til Sachsenhausen igjen. 9 dager senere ble han sendt til Neuengamme.

Sigurd Syversen Nekrolog Sigurd Syversen

Haakon Sørbye

Haakon Sørbye

Haakon Sørbye var student da han ble arrestert 10.09.1941 og overført til Vollan leir. Fra Vollan ble han overført til Møllergata 19 og derfra videresendt til Grini. 29. juli 1942 ble Sørbye overført til Natzweiler. Senere ble han overført til Dachau og Ottobrünn, og tilbake til Dachau fram til freden.

Haakon Sørbye Nekrolog Haakon Sørbye

Halldor Telle

Halldor Telle

Halldor Telle vokste opp på Telavåg. I løpet av noen aprildager i 1942 ble Telavåg involvert i en tragedie. Alle boliger og uthus ble brent og jevnet med jorden. Mennene ble sendt til konsentrasjonsleire. Kvinner og barn ble internert, først på Storetveit skole i Bergen, deretter på Framnes i Hardanger. Haldor Telle opplevde dette på nært hold.

Morten Telle

Morten Telle

Morten Telle er oppvokst på Telavåg og ble arrestert under Tælavågaksjon 01.05.1942, og overført til Storetveit/Framnes. Han ble løslatt 17. mai 1944.

Morten Telle Nekrolog Morten Telle

Ingvald Wahl

Ingvald Wahl

Ingvald Wahl er født i Hammerfest og var tredjemann i en brødreflokk på fem. Som 11-åring fikk han sin store drøm oppfylt da han fikk være med faren på et tokt med ”Tana”. Det han så, og opplevde på denne turen ga mersmak, og i årene som fulgte brukte han skoleferiene til å jobbe ombord. Wahl var som lettmatros ombord D/S Bencas da krigen brøt ut.

Ingvald Wahl Nekrolog Ingvald Wahl

Salo Wassermann

Salo Wassermann

Salo Wassermann er en av de danske jødene som klarte å slippe unna nazistene da de skulle aksjonere mot jødene i Danmark. Som den siste hoppet han ombord i båten som skulle føre familien over til sikkerheten i Sverige. I dag er han et av Aktive Fredsreisers tidsvitner, som kan fortelle om hvordan det er å bli stemplet som ”Annerledes”.

Albert Tomas Watne

Albert Tomas Watne

Albert Tomas Watne ble født på Mykland. Her hadde familien en gammel slektsgård uten veiforbindelse med bygda for øvrig, og skolen lå en halv mils vei unna. Etter hvert fant foreldrene ut at det ble noe problematisk, og de kjøpte derfor et lite småbruk i Austre Moland. Her vokste Albert opp sammen med søsknene.

Sverre Aaserud

Sverre Aaserud

Sverre Aaserud ble arrestert fordi han hjalp en kamerat på flukt til Sverige

Historien til Sverre er fortalt av sønnen Svein Aaserud.

Sverre Aaserud

Roald Årdahl

Roald Årdahl

Roald Årdahl født i Kristiansand og ble arrestert 15 år gammel. Han hadde delt ut løpesedler og informasjon, og straffen var tre år i tysk fangenskap. På grunn av sin unge alder, slapp han å bli sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Det ble i stedet på Grini.

Roald Årdahl Nekrolog Roald Årdahl

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE