Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossDikt og sitater om fred

Aktive Fredsreisers har, i anledning sitt tiårs-jubileum i år, valgt å gi befolkningen i Risør en Fredspark på Tjenna. Parken blir formelt åpnet den 16. august 2008 av tidsvitnet Tollef Larsson sammen med 25 andre tidsvitner, og overleveres av Aktive Fredsreisers grunnlegger Helga Arntzen til Risør Kommune ved ordfører Knut Henning Thygesen.

Vi håper at parken vil bli et godt sted å være. Et sted for ettertanke og fred.

Les og bli inspirert til refleksjon, holdning og handling!

Dikt og sitater om fred:

De forente nasjoners bønn

Planeten jorden er bare
en liten stjerne i Verdensrommet.
Det er vår plikt å gjøre den om
til en planet der alt levende
ikke lenger trenger
lide under krig, sult og frykt
og ikke lenger er helt
fornuftsstridig splittet av
rase, hudfarge og ideologi.

Gi oss mot og styrke til å begynne
på denne oppgaven i dag,
slik at våre barn
og våre barns barn
en dag skal bære navnet:

Menneske – med stolthet

I 1945 ble den verdensomspennende organisasjonen FN (De Forente Nasjoner) grunnlagt.
Formålet var - og er – å skape varig fred i det internasjonale samfunn. Please use your liberty to promote ours.
Aung San Suu Kyi

Aung San Suu KyiAung San Suu Kyi er en burmesisk demokrati- og menneskerettighets- forkjemper. I sitt arbeid for demokrati i Myanmar (Burma) har hun vært tilhenger av ikke-vold. Som leder av den demokratiske opposisjonsbevegelsen, ble hun i 1989 tvunget til husarrest av militærregimet. Siden den tid har hun tilbrakt mer enn 12 år i ufrihet.  Aung San Suu Kyi er i dag et viktig internasjonalt symbol i all kamp mot undertrykkelse. Hun ble tildelt Nobels fredspris i 1991.


Først kom de for å ta kommunistene
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,
Men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen igjen som kunne protestere.


Martin Niemuller

Martin Niemuller var en tysk prest og antinazist som satt i konsentrasjonsleir i Tyskland fra 1937 -1945


It isn’t enough to talk about peace.
One must believe in it.
And it isn’t enough to believe in peace.
One must work on it.
Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt ledet FNs arbeid med å utarbeide Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Hun var gift med Theodor Roosevelt som var USAs president fra 1933 til 1945.


Det er ingen vei til fred. Fred er veien
Mahatma Gandhi

You must be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi

Mahatma GandhiMahatma Gandhi (1869 -1948) ledet den indiske uavhengighetsbevegelsen. Hans ikke-voldelige innsats førte frem til Indias uavhengighet og var en inspirasjon i kampen for sivile og politiske rettigheter verden over. Gandhi er internasjonalt anerkjent for sin doktrine om ikke-vold som middel i politisk og sosial kamp og hans fødselsdag 2. oktober feires som den internasjonale dagen for ikke-vold.

 


Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.
Elie Wiesel

Elie Wiesel (1928 - ) jødisk forfatter, filosof og politisk aktivist. Oppvokst i Frankrike, amerikansk statsborger siden 1963. I 1986 ble han tildelt Nobels Fredspris for sin kamp mot de nazistiske og rasistiske kreftene han fikk føle på nært hold i Auschwitz og andre konsentrasjonsleire under andre verdenskrig. Kampen mot likegyldigheten er like viktig som kampen mot hatet hevder han.


The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.
Nelson Mandela

Nelson MandelaNelson Mandela (1918 - ), frigjøringsleder under apartheidregimet i Sør-Afrika . Satt 27 år i fangeskap, blant annet på Robben Island. Sammen med Sør-Afrikas daværende president Frederik Willem de Klerk, fikk Nelson Mandela Nobels fredspris i 1993. Mandela ble president i Sør-Afrika i 1994 etter det første frie valget i landets historie.

 


Without forgiveness, there's no future.
Desmond Tutu

Desmond TutuDesmond Tutu er en prest som er kjent for sitt arbeid mot apartheid i Sør-Afrika og som leder av sannhetskommisjonen etter apartheidregimets fall. Tutu ble tildelt Nobels fredspris i 1984.

 

 

 


Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene artikkel 1.

Verdenserklæringen ble vedtatt av FNs generalforsamling 10.desember 1948.


Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
Martin Luther King

Martin Luther King (1929-1968) var en farget amerikansk baptistprest og borgerrettighetsforkjemper. Han er en av de viktigste skikkelser i amerikansk historie og i den internasjonale fredsbevegelsen. King vant verdensomspennende respekt for sitt arbeid, og ble omtalt som «De sortes president». Ble tildelt Nobels Fredspris i 1964.


Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
Arnulf Øverland

Arnulf Øveland (1989-1968) norsk forfatter og lyriker.


Se alltid bakover med tilgivelse, se alltid fremover med håp, og når du ser til siden, gjør det med kjærlighet.
Shimon Perez


The worst crime was dared by a few, willed by more and tolerated by all
Tacitus

Tacitus (ca. 56-120 e. Kr.). Romersk historiker og statsmann. 


Å erkjenne det rette, og ikke gjøre det – er mangel på mot
Kung-fu-tse

Det er bedre å tenne et lys i mørket, om enn aldri så lite, enn å forbanne mørket
Kung-fu-tse

Kung-fu-tse, kinesisk tenker og filosof.(551-471 f. Kr)


If you can't feed a hundred people, then feed just one.
Mor Theresa

Mor Theresa (1910- 1997). Stifter av bevegelsen ”Missionaires for Charity” som gjorde et omfattende humanitært arbeid for de fattige i India. Organisasjonen fikk etter hvert internasjonale avleggere. Hun ble tildelt Nobels Fredspris i 1979.


Å føle er det tøffeste jeg gjør. Å handle er det nyttigste jeg gjør. Å tenke fred er det viktigste jeg gjør.
Helga Arntzen 

Hver eneste en av oss gir våre gode og dårlige gjerninger til verden, og verden gjenspeiler våre inputs.
Helga Arntzen

Helga Arntzen (1942 - ), grunnlegger av Hvite busser  til Auschwitz og Aktive Fredsreiser.


Makt trenger du bare hvis du planlegger noe ondt.
For alt annet rekker kjærlighet
Charlie Chaplin