Aktive Fredsreisers ideologi

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs bærekraftsmål i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene er ikke bare en naturlig del av våre tematurer, men erklæringen ligger også som basis for de ulike utviklingsprosjektene som vi driver i forskjellige land. Vi samarbeider blant annet med foreningen Sutukobas Venner i Gambia.
Aktive Fredsreiser er partipolitisk og religiøst uavhengig, og åpen for samarbeid med organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner med sammenfallende idégrunnlag og målsetting. Les mer om våre samarbeidspartnere

Idealisme

Aktive Fredsreiser består av mange mennesker med drivkraft og engasjement forankret i vår ideologi. Kontoret, tidsvitner og reiseledere samarbeider om å gi de reisende meningsfulle opplevelser og kunnskap. Målsettingen om å skape fred, forsoning og respekt for menneskerettighetene gjennom kunnskap er viktig for oss alle.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE